Ondertekening huurovereenkomst Het Voorthuis

Vandaag, vrijdag 17 december, ondertekenden Eunice van Zomeren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Neboplus, Michiel van Renes initiatiefnemer van Kindercentrum Bzzzonder en Marieta Peek-Marlet, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld, de huurovereenkomst van Het Voorthuis in ontmoetingscentrum De Eng in Voorthuizen. De drie partijen bieden straks in woonzorgcomplex Het Voorthuis verschillende vormen van leven, wonen en zorg onder onder één dak.

Samenwerking

Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking. Straks leven meerdere generaties, tussen de 0 en 100 jaar samen. De bouw van dit grootschalige nieuwbouw project in de wijk Holzenbosch is inmiddels in volle gang en de verwachte oplevering is in de tweede helft van 2023.

Verschillende doelgroepen

Het moderne complex biedt straks verschillende woonoplossingen met in totaal 70 woningen voor verschillende doelgroepen, een kinderopvang met kinderdagverblijf en bso en een Ontmoetingscentrum dementie. Er komen 36 zorgwoningen, zes gekoppelde aanleunwoningen (voor echtparen waarvan een van beide bewoners dementie heeft), 18 aanleunwoningen en er is ruimte voor een aparte woongroep van 10 woningen.