Waarschuwing training sociale huurwoning

Er is een belangrijke waarschuwing die we met u willen delen. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, heeft verschillende signalen ontvangen over de website www.destapnaarhuren.nl. Op deze website wordt tegen betaling van 1500 euro per persoon een cursus aangeboden die belooft cursisten te leren hoe ze binnen enkele maanden een sociale huurwoning kunnen verkrijgen.

 In de media was vorige week ook aandacht voor dit ‘aanbod’. Er lijkt sprake te zijn van slimme marketing waarbij misbruik wordt gemaakt van de woningnood. Woningstichting Barneveld raadt u aan om deze training niet te volgen. Er worden beloftes gedaan over sociale huurwoningen die niet kunnen worden waargemaakt. Bovendien verplichten ze zich aan geheimhouding op straffe van een boete van 250.000 euro.