Woondeal Foodvalley: 25.000 woningen, 30% sociaal

Wethouders van de Foodvalley-gemeenten en gedeputeerden van de provincies Gelderland en Utrecht tekenden woensdag 8 maart met minister Hugo de Jonge de Woondeal Regio Foodvalley. Hierin staan afspraken over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Wij reikten als woningcorporaties in de Foodvalley (FV), een ondersteuningsverklaring uit. Wij willen 30% van die regionale woningbouwopgave voor onze rekening nemen.

Tot en met 2030 wil het kabinet 900.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan tweederde in het betaalbare segment. Het Rijk, de provincies, regio’s en gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt in zogenoemde woondeals.

Regionaal bod

In de Woondeal Regio Foodvalley gaat het onder andere over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Dit sluit aan op de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. En ook op het regionale bod dat wij als woningcorporaties in de Foodvalley in september 2022 deden aan de colleges van B&W. Wij willen 12.000 woningen en 1.200 studenteneenheden realiseren tussen 2022 en 2040.

Corporaties in de startblokken

Wij staan dan ook achter de Woondeal. In onze ondersteuningsverklaring schrijven wij dat wij in onze begrotingen al rekening houden met de bouw van ruim 8500 woningen tot 2030. Dat is ongeveer 30% van het totaal aantal huizen dat in de Foodvalley moet worden gebouwd.

Nieuwe vormen van regionale samenwerking

In onze verklaring stellen we verder als corporaties dat de Woondeal alleen samen en regionaal te realiseren is. En dat vraagt nieuwe vormen van regionale en intensieve samenwerking. De Woondeal geeft een goed beeld van het wat. We staan te popelen om samen in het bestuursconvenant het hoe uit te werken. De woningnood in onze regio is groot. We kunnen de grote ambitie alleen realiseren als gemeenten en corporaties regionaal samenwerken.