Prestatieafspraken

Woningstichting Barneveld sluit prestatieafspraken af met gemeente Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld.
In de prestatieovereenkomst leggen wij onze wederzijdse inspanningen vast. Dit doen wij voor de vier strategische doelstellingen: betaalbaar wonen, voldoende geschikte woningen, duurzaamheid met kwaliteit en prettig en veilig wonen met elkaar. 

Ook voor 2024 hebben we gekeken of de afspraken nog passen bij onze opgaven. Conclusie: we gaan door op de ingeslagen weg. Op twee punten zijn de afspraken aangevuld.

  1. Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Huisvestingsverordening in. Dat zijn de spelregels over hoe sociale huurwoningen worden verdeeld in de gemeente.
  2. We voegen een afspraak toe over klimaatadaptatie. Hoe kunnen onze woningen en woonomgeving zich beter aanpassen aan veranderde weersomstandigheden, zoals hevige regen of juist periode van droogte.

Actualisatie 2024 Prestatieovereenkomst Wonen 2022-2025,