Naamswijziging

Op de huurovereenkomst kan de naam van 1 persoon staan of van meerdere personen. Soms wilt u de naam of namen op de huurovereenkomst veranderen. Bijvoorbeeld bij overlijden, trouwen, samenwonen of een relatiebreuk. Dat kan alleen als er meerdere huurders zijn met dezelfde rechten. Dat is bijvoorbeeld zo als u getrouwd, geregistreerd partner of medehuurder bent.

Kies hieronder voor één van de drie mogelijkheden.

Veel gevraagd over Naamswijziging

Mijn partner is overleden. Ik wil in de woning blijven wonen. Hoe regel ik het dat de huurovereenkomst op mijn naam komt?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Van belang is dat u Woningstichting Barneveld laat weten dat u de naam van de huurovereenkomst aan wilt laten passen, omdat uw partner is overleden. Dit doet u eenvoudig online via Direct regelen - Naamswijziging bij overlijden.

(Mede)huurder
Als één van de huurders van de woning overlijdt, wordt de andere huurder automatisch hoofdhuurder. U bent een huurder als u de huurovereenkomst mee heeft ondertekend of als u in een later stadium het medehuurderschap van ons heeft gekregen. Ook bent u huurder als u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de huurder bent (ook als uw naam niet bij ons bekend is).

Medebewoner
U bent medebewoner als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. U kunt dan in principe niet in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst eindigt automatisch twee kalendermaanden na het overlijden van de huurder.
U kunt als medebewoner bij Woningstichting Barneveld een verzoek indienen voor overname van de huurovereenkomst. U kunt hiervoor met ons contact opnemen: 0342-427500. Bij een negatief advies kunt u de rechter verzoeken of u de huurovereenkomst mag overnemen. Dit kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder.

Wij zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

 • U en uw ex-partner zijn het er beiden over eens zijn wie in de huurwoning blijft wonen? Dan kunt u ons laten weten dat u de naam op de huurovereenkomst wilt laten aanpassen. Deze Naamswijziging bij relatiebreuk kunt u eenvoudig online aan ons doorgeven. Wij zetten dan de naam van degene die in de huurwoning blijft wonen op de huurovereenkomst. Degene die de woning verlaat, doet in hetzelfde aanvraagformulier officieel afstand van de woning. De vertrekkende partner staat niet meer op het adres ingeschreven bij de gemeente.
 • Komt u er samen niet uit wie in de woning blijft wonen? Dan is het oordeel aan de rechter. Met een kopie van de rechterlijke uitspraak kunt u de huurovereenkomst op naam van één van beiden laten zetten.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u bij de aanvraag toe te voegen:

 • Bij scheiden: een kopie van het echtscheidingsconvenant.
 • Bij geregistreerd partnerschap: een afstandsverklaring door beide huurders ondertekend.
 • Bij rechterlijk oordeel: een kopie van de rechterlijke uitspraak wie in de woning mag blijven wonen.

Onze huurovereenkomst staat op twee namen. Eén van de namen moet er af. Wat moet ik doen?

Algemeen

Op de huurovereenkomst kan de naam van 1 persoon staan of van meerdere personen. Soms wilt u de naam of namen op de huurovereenkomst veranderen. Bijvoorbeeld bij overlijden, trouwen, samenwonen of een relatiebreuk. Dat kan alleen als er meerdere huurders zijn met dezelfde rechten. Dat is bijvoorbeeld zo als u getrouwd, geregistreerd partner of medehuurder bent.

Welke situatie is voor u van toepassing? Geef uw wijziging eenvoudig online aan ons door via Direct regelen - Naamswijziging bij relatiebreuk of Naamswijziging bij overlijden.

Wij hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Bij een geregistreerd partnerschap heeft u, wettelijk gezien, beiden recht op de woning. U spreekt samen af wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u eenvoudig online via Mijn WsB. Maak een account aan of log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Inloggen kan ook via de knop bovenaan deze pagina: Direct regelen - Naamswijziging bij relatiebreuk. In het formulier staat welke documenten wij van u nodig hebben om deze wijziging door te voeren.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

Via Direct regelen - Naamswijziging bij relatiebreuk kunt u ons laten weten dat u de naam op de huurovereenkomst wilt laten aanpassen, omdat u en uw partner uit elkaar gaan. Dit kan als u en uw ex-partner het er beiden over eens zijn wie in de huurwoning blijft wonen.

Wij zetten dan de naam van degene die in de huurwoning blijft wonen op de huurovereenkomst. Degene die de woning verlaat, doet officieel afstand van de woning. De vertrekkende partner staat niet meer op het adres ingeschreven bij de gemeente.

Komt u er samen niet uit wie in de woning blijft wonen? Dan is het oordeel aan de rechter. Met een kopie van de rechterlijke uitspraak kunt u de huurovereenkomst op naam van degene zetten die de woning toegewezen krijgt.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u bij de aanvraag toe te voegen:

 • Bij scheiden: een kopie van het echtscheidingsconvenant.
 • Bij geregistreerd partnerschap: een afstandsverklaring door beide huurders ondertekend.
 • Bij rechterlijk oordeel: een kopie van de rechterlijke uitspraak wie in de woning mag blijven wonen.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Op de huurovereenkomst kan de naam van 1 persoon staan of van meerdere personen. Soms wilt u de naam of namen op de huurovereenkomst veranderen. Bijvoorbeeld bij overlijden, trouwen, samenwonen of een relatiebreuk. Dat kan alleen als er meerdere huurders zijn met dezelfde rechten. Dat is bijvoorbeeld zo als u getrouwd, geregistreerd partner of medehuurder bent.

U kunt dit eenvoudig online aan ons laten weten via Direct regelen. Kies wat voor u van toepassing is: Naamswijziging bij overlijden, Naamswijziging bij relatiebreuk, Aanvraag medehuurderschap.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Dit is zo, als u minimaal twee jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. Daarnaast deelt u de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Kan de onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder zelf om te zorgen voor andere woonruimte.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen, broers en zussen kunnen geen medehuurder worden. Ook niet als zij een deel van de huur betalen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen wij hiervan afwijken. Wij beoordelen of een uitzondering mogelijk is. Denkt u in aanmerking te komen? Neemt u dan contact met ons op:0342-427500.

Als kinderen nog thuis wonen dan moeten ze er zelf voor zorgen dat ze ingeschreven staan als woningzoekende op huiswaarts.nu om in de toekomst eventueel in aanmerking te komen voor andere woonruimte.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar wij hebben een huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kunt u ons laten weten dat u de naam op de huurovereenkomst wilt laten aanpassen, omdat u en uw partner uit elkaar gaan. Dit kan als u en uw ex-partner het er beiden over eens zijn wie in de huurwoning blijft wonen. Kies bovenaan deze pagina voor Direct regelen - Naamswijziging bij relatiebreuk.

Wij zetten dan de naam van degene die in de huurwoning blijft wonen op de huurovereenkomst. Degene die de woning verlaat, doet officieel afstand van de woning. De vertrekkende partner staat niet meer op het adres ingeschreven bij de gemeente.

Komt u er samen niet uit wie in de woning blijft wonen? Dan is het oordeel aan de rechter. Met een kopie van de rechterlijke uitspraak kunt u de huurovereenkomst op naam van degene zetten die de woning toegewezen krijgt.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u bij de aanvraag toe te voegen:

 • Bij scheiden: een kopie van het echtscheidingsconvenant.
 • Bij geregistreerd partnerschap: een afstandsverklaring door beide huurders ondertekend.
 • Bij rechterlijk oordeel: een kopie van de rechterlijke uitspraak wie in de woning mag blijven wonen.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Algemeen

De na(a)m(en) op de huurovereenkomst moet aangepast worden, omdat u en uw partner uit elkaar gaan. Dit kunt u ons eenvoudig laten weten via Direct regelen - Naamswijziging bij relatiebreuk. Dit kan als u en uw ex-partner het er beiden over eens zijn wie in de huurwoning blijft wonen.

Wij zetten dan de naam van degene die in de huurwoning blijft wonen op de huurovereenkomst. Degene die de woning verlaat, doet officieel afstand van de woning. De vertrekkende partner staat niet meer op het adres ingeschreven bij de gemeente.

Komt u er samen niet uit wie in de woning blijft wonen? Dan is het oordeel aan de rechter. Met een kopie van de rechterlijke uitspraak kunt u de huurovereenkomst op naam van één van beiden laten zetten.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u bij de aanvraag toe te voegen:

 • Bij scheiden: een kopie van het echtscheidingsconvenant.
 • Bij geregistreerd partnerschap: een afstandsverklaring door beide huurders ondertekend.
 • Bij rechterlijk oordeel: een kopie van de rechterlijke uitspraak wie in de woning mag blijven wonen.

Mijn partner en ik zijn getrouwd/hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

U bent automatisch medehuurder als u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de huurder bent. Dit noemen wij 'medehuurder van rechtswege'. Een voorwaarde is dat u uw hoofdverblijf in de huurwoning heeft. Het maakt niet uit of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Indien u uw naam wilt veranderen op de huurovereenkomst omdat u medehuurder wilt worden, kunt u dit eenvoudig online aanvragen via Direct regelen - Aanvraag medehuurderschap. Wij ontvangen graag de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag:

 • Bij trouwen en/of geregistreerd partnerschap korter dan 2 jaar: een kopie van het trouwboekje of geregistreerd partnerschap.
 • Bij samenwoning korter dan 2 jaar: een kopie van het samenlevingscontract.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

U kunt medehuurder worden als u kunt aantonen dat u minstens twee jaar een 'gemeenschappelijke duurzame huishouding' voert en bij de gemeente Barneveld staat ingeschreven op hetzelfde adres. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt.

Via Direct regelen - Aanvraag medehuurderschap kunt u ons laten weten dat u de naam van de huurovereenkomst aan wilt laten passen, omdat u medehuurder wilt worden.

Goed om te weten is dat u in de periode dat u medehuurder bent, u samen met de huurder verantwoordelijk bent voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Als één van u niet langer het hoofdverblijf in de woning heeft, eindigt het medehuurderschap automatisch (van rechtswege).

Mijn partner is overleden. Ik wil in de woning blijven wonen. Hoe regel ik dat de inschrijving als woningzoekende op mijn naam komt?

Algemeen

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Wanneer de hoofdhuurder is overleden, kan de inschrijving als woningzoekende op huiswaarts.mijndak.nl op naam van de medehuurder komen te staan. De inschrijfdatum wordt de datum waarop de medehuurder is ingeschreven.
Deze wijziging kunt u aanvragen door een kopie van de overlijdensakte, met een begeleidend schrijven, op te sturen naar: huiswaarts.mijndak.nl, Postbus 158, 1380 AD Weesp.

Naam op huurovereenkomst aanpassen
Van belang is dat u Woningstichting Barneveld laat weten dat u de naam van de huurovereenkomst aan wilt laten passen, omdat uw partner is overleden. Dit doet u eenvoudig online via Direct regelen - Naamswijziging bij overlijden

 • (Mede)huurder
  Als één van de huurders van de woning overlijdt, wordt de andere huurder automatisch hoofdhuurder. U bent een huurder als u de huurovereenkomst mee heeft ondertekend of als u in een later stadium het medehuurderschap van ons heeft gekregen. Ook bent u huurder als u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de huurder bent (ook als uw naam niet bij ons bekend is).
 • Medebewoner
  U bent medebewoner als uw naam niet op de huurovereenkomst staat. U kunt dan in principe niet in de woning blijven wonen. De huurovereenkomst eindigt automatisch twee kalendermaanden na het overlijden van de huurder.

U kunt als medebewoner bij Woningstichting Barneveld een verzoek indienen voor overname van de huurovereenkomst. U kunt hiervoor met ons contact opnemen: 0342-427500. Bij een negatief advies kunt u de rechter verzoeken of u de huurovereenkomst mag overnemen. Dit kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Bij een huuropzegging van een huurwoning en/of garage van Woningstichting Barneveld door overlijden van de huurder, geldt in principe een opzegtermijn van één maand. Dit kan op elke werkdag van de maand. De huur moet uiterlijk aan het eind van de tweede maand na het overlijden zijn opgezegd. Eventuele huurtoeslag vervalt op de eerste dag van de maand na het overlijden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Belastingdienst (0800) 0543

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • het adres van de woning van de overleden huurder waarvoor u de huur opzegt;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • datum huuropzegging;
 • correspondentie-adres;
 • de reden van de huuropzegging (nieuwe woning, overlijden, woningruil, anders);
 • of de woning voorzien is van een Wmo-aanpassing;
 • een overzicht van de zaken die u ter overname aanbiedt aan de nieuwe huurder;
 • eventuele bijzonderheden.

U kunt de huur van de woning of garage opzeggen door het volgende formulier in te vullen huur opzeggen.  Zegt u de huur liever telefonisch op dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur bereiken. Wij vullen dan samen met u het formulier in.

Let op! opzeggen via mail of brief kan bij ons niet.