Jaarlijkse huuraanpassing Woningstichting Barneveld gelijk aan inflatie

Ook dit jaar wijzigt de huur voor alle sociale huurwoningen van Woningstichting Barneveld gelijk aan de inflatie. Deze is dit jaar 2,6 procent. Huurders hebben een brief ontvangen met de nieuwe huur per 1 juli 2019.

De huur van sociale huurwoningen in Nederland mag dit jaar, afhankelijk van het inkomen over 2018, met maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. Dat bepaalt het Rijk. Woningstichting Barneveld zit daar ruim onder.

Liesbeth van Beek, interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld: ‘In de prestatieafspraken die wij eind vorig jaar met de gemeente en de huurdersvereniging maakten, bepaalden wij dat de huurverhoging voor 2020 inflatievolgend is. Net als vorig jaar is het percentage gelijk voor al onze sociale huurwoningen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat er voor huishoudens die in de knel komen met het betalen van de huur, maatwerkregelingen bestaan.’

Maatwerkregelingen huurbevriezing en huurverlaging

De Woonbond en vereniging van woningcorporaties Aedes spraken eerder al af, dat huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur, huurverlaging of huurbevriezing kunnen krijgen. Zij legden dit vast in het Sociaal Huurakkoord, dat de woningstichting volgt.

Gerdien van der Ent, manager Wonen bij Woningstichting Barneveld over de regels voor huurverlaging en huurbevriezing: ‘Bij de brief die huurders over de jaarlijkse huuraanpassing ontvangen en op onze website, geven we extra informatie over deze regelingen. Wat het inhoudt, hoe je in aanmerking komt en hoe je een aanvraag kunt doen. Afhankelijk van de huishoudgrootte, het inkomen en de huurprijs, kunnen huurders in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging. In geval van huurbevriezing voeren we dit jaar de huurverhoging niet door. In het geval van huurverlaging, passen we de huur aan naar het bedrag waarop de huurder nog huurtoeslag kan aanvragen.’
Medewerkers van de woningstichting kunnen huurders altijd ondersteunen om te beoordelen of ze ervoor in aanmerking komen.

Waarom de woningstichting in deze coronacrisis toch een aanpassing van de huur doorvoert

‘Ook onze kosten stijgen. Daarnaast gebruiken we de huurinkomsten voor de uitvoering van onze plannen voor de komende jaren: zorgen voor voldoende betaalbare, geschikte huurwoningen en voor de verduurzaming van onze woningen. Wij willen hiervoor blijven gaan. Met de maatwerkregelingen ondersteunen we huurders die in de knel komen met het betalen van de huur. Daarnaast gaan we soepel om met huurders die nu geen inkomsten hebben omdat zij bijvoorbeeld zzp-er zijn of een nul-urencontract hebben. We bekijken of een betalingsregeling mogelijk is. Diegene moet dan wel kunnen aantonen dat er een uitkeringsaanvraag loopt of dat deze in bezit is en er corona-gerelateerde problemen zijn ontstaan.’